Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringstad skule
Bygdavegen 7
6200 STRANDA
Org.nr 974617943
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stranda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 25,2 27,8 26,0 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,3 11,2 10,8 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,6 62,2 63,6 55,8 42,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 16,7 14,8 17,8 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,8 11,4 11,0 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,6 15,4 15,4 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 92,9 100,0 96,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 059 17 244 17 329 17 726 20 263
Undervisningstimer totalt per elev 67 66 66 68 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no