Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringstabekk skole
Peiks vei 1
1356 BEKKESTUA
Org.nr 874552372
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,5 31,8 31,3 32,6 33,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,7 15,0 14,3 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 735,7 1 014,6 737,5 385,0 636,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,7 1,3 1,8 3,3 2,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,9 19,6 20,0 19,1 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,3 23,1 24,4 19,5 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,5 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 98,8 98,7 99,4 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 081 18 590 18 088 18 901 19 342
Undervisningstimer totalt per elev 46 45 44 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no