Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringshaug ungdomsskole
Rønningveien 18
3153 TOLVSRØD
Org.nr 975295826
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 19,9 20,9 21,1 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,1 13,6 13,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 180,5 94,7 182,7 273,3 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 12,3 6,1 4,1 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,0 18,8 18,1 18,0 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 29,0 23,1 22,8 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,8 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 317 10 806 11 229 11 400 13 995
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 48 49 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no