Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringshaug skole
Rønningveien 13
3153 TOLVSRØD
Org.nr 975271234
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,4 30,4 30,4 33,7 40,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 17,6 18,8 18,4 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,5 51,6 55,0 63,3 58,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8 30,9 30,9 26,3 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 17,6 18,8 18,3 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 20,2 21,7 22,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,7 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,4 97,6 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 20 385 20 385 20 385 22 605 27 243
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 40 40 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no