Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker kommune
Kommunenr 0412
Alle grunnskoler med adresse i Ringsaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 437,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 38
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 281 656
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no