Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker kommune
Kommunenr 0412
Alle grunnskoler med adresse i Ringsaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 5,5 3,8 3,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 6,5 8,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,5 28,3 23,9 20,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,3 21,7 35,7 37,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 7,9 10,5 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 11,3 14,1 12,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 87,3 55,1 87,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 947 3 876 2 691 2 746
Undervisningstimer totalt per elev 123 114 84 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no