Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker kommune
Kommunenr 0412
Alle grunnskoler med adresse i Ringsaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Alvdal kommune 37,7 36,0 35,3 38,1 35,2
Eidskog kommune 66,5 66,8 69,1 65,3 61,2
Elverum kommune 205,9 205,1 211,3 215,9 212,4
Engerdal kommune 20,4 22,1 19,1 20,7 22,3
Folldal kommune 19,8 22,0 21,0 21,2 20,6
Grue kommune 50,0 49,6 48,6 47,2 42,2
Hamar kommune 285,6 291,9 291,1 306,2 303,0
Kongsvinger kommune 186,8 185,5 189,8 182,8 176,6
Løten kommune 90,7 94,0 98,8 100,8 106,3
Nord-Odal kommune 50,1 48,2 55,1 57,8 58,1
Os kommune 21,1 23,6 22,1 20,8 21,2
Rendalen kommune 23,3 23,2 20,3 21,1 20,0
Ringsaker kommune 411,5 423,0 420,7 440,8 437,4
Stange kommune 214,9 239,5 226,5 221,3 220,7
Stor-Elvdal kommune 25,6 23,8 25,9 24,6 25,4
Sør-Odal kommune 88,1 81,6 82,2 76,9 81,7
Tolga kommune 23,0 21,6 22,3 22,4 22,3
Trysil kommune 76,6 79,6 84,4 89,3 80,8
Tynset kommune 79,2 78,7 78,2 78,1 77,8
Våler kommune 39,0 39,0 40,0 42,9 37,9
Åmot kommune 46,1 47,6 49,9 50,6 52,4
Åsnes kommune 75,0 72,5 68,5 74,1 75,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Alvdal kommune 8,9 9,7 9,6 8,8 9,9
Eidskog kommune 11,4 10,9 10,1 10,4 10,5
Elverum kommune 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9
Engerdal kommune 9,4 8,4 9,9 8,8 7,6
Folldal kommune 9,8 9,4 9,3 8,9 9,4
Grue kommune 10,8 11,2 10,6 10,5 10,8
Hamar kommune 12,8 12,8 12,8 12,7 12,8
Kongsvinger kommune 12,0 11,8 11,4 11,7 12,3
Løten kommune 11,9 12,2 11,2 11,1 10,7
Nord-Odal kommune 13,5 13,5 11,9 11,0 10,7
Os kommune 11,6 9,8 10,6 10,5 9,5
Rendalen kommune 9,0 9,1 10,8 10,6 10,5
Ringsaker kommune 11,0 10,5 10,3 10,0 10,2
Stange kommune 11,8 10,8 11,3 11,5 11,8
Stor-Elvdal kommune 9,9 10,2 9,6 9,6 9,2
Sør-Odal kommune 10,9 11,4 10,8 11,7 11,2
Tolga kommune 9,7 9,8 10,0 9,5 9,9
Trysil kommune 10,2 9,2 8,6 8,1 9,6
Tynset kommune 10,6 10,6 10,7 10,4 10,6
Våler kommune 10,5 10,2 9,6 8,8 10,1
Åmot kommune 13,2 12,5 11,9 11,4 10,3
Åsnes kommune 11,2 11,7 12,1 10,8 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen
Alvdal kommune 4 5 4 3 4
Eidskog kommune 15 13 13 13 13
Elverum kommune 36 38 38 36 38
Engerdal kommune 5 4 6 6 8
Folldal kommune 3 3 2 3 2
Grue kommune 9 11 12 13 9
Hamar kommune 55 57 61 58 64
Kongsvinger kommune 30 32 34 37 36
Løten kommune 16 15 15 13 16
Nord-Odal kommune 9 8 8 11 11
Os kommune 5 7 7 8 6
Rendalen kommune 3 3 4 2 3
Ringsaker kommune 42 35 35 38 38
Stange kommune 30 31 36 35 43
Stor-Elvdal kommune 3 3 4 4 3
Sør-Odal kommune 17 21 18 15 16
Tolga kommune 3 2 3 4 4
Trysil kommune 15 15 21 17 24
Tynset kommune 10 11 11 14 12
Våler kommune 8 8 6 4 7
Åmot kommune 8 7 9 9 9
Åsnes kommune 11 8 11 12 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Alvdal kommune 70,9 63,5 85,2 90,6 89,6
Eidskog kommune 46,7 51,1 46,5 46,3 42,7
Elverum kommune 67,3 63,8 64,6 68,9 64,9
Engerdal kommune 37,1 45,1 27,8 28,5 20,3
Folldal kommune 62,5 66,2 75,0 62,8 71,2
Grue kommune 52,8 43,4 38,0 33,3 45,8
Hamar kommune 57,7 56,9 53,9 56,3 52,1
Kongsvinger kommune 66,9 62,2 57,3 53,5 54,8
Løten kommune 59,5 64,5 62,5 74,6 60,2
Nord-Odal kommune 66,7 69,0 67,6 47,8 49,3
Os kommune 44,4 28,7 28,4 25,3 28,0
Rendalen kommune 63,8 57,8 43,1 80,7 66,5
Ringsaker kommune 96,0 115,7 113,8 105,3 105,8
Stange kommune 76,1 73,4 62,5 64,1 54,2
Stor-Elvdal kommune 73,3 62,2 55,1 47,1 64,3
Sør-Odal kommune 50,0 40,0 44,1 50,8 50,0
Tolga kommune 64,0 88,0 64,2 52,9 47,6
Trysil kommune 45,8 44,4 30,7 37,6 28,8
Tynset kommune 68,2 68,3 64,3 51,8 61,9
Våler kommune 46,0 44,5 60,2 82,7 47,1
Åmot kommune 66,5 79,0 60,5 52,9 52,4
Åsnes kommune 68,8 91,4 68,9 58,8 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Alvdal kommune 11,6 14,0 10,3 8,9 10,1
Eidskog kommune 21,9 18,9 18,9 19,5 21,8
Elverum kommune 17,7 18,6 18,0 16,5 18,0
Engerdal kommune 22,7 17,0 31,0 27,6 34,1
Folldal kommune 14,4 12,5 11,0 12,3 11,5
Grue kommune 18,4 21,8 24,5 27,4 20,9
Hamar kommune 19,4 19,5 20,9 19,1 21,2
Kongsvinger kommune 15,9 17,0 18,2 20,0 20,3
Løten kommune 17,4 15,8 15,2 12,6 15,1
Nord-Odal kommune 17,2 16,9 15,0 19,5 18,5
Os kommune 24,4 30,4 33,0 37,3 30,4
Rendalen kommune 12,6 14,1 22,1 11,6 13,6
Ringsaker kommune 10,3 8,3 8,4 8,6 8,7
Stange kommune 14,0 12,9 15,9 16,0 19,4
Stor-Elvdal kommune 11,6 14,7 15,6 18,3 12,8
Sør-Odal kommune 19,4 25,4 21,9 20,0 19,6
Tolga kommune 13,0 10,1 13,7 16,2 18,6
Trysil kommune 19,6 18,5 25,1 19,5 29,7
Tynset kommune 13,1 13,4 14,5 17,8 15,1
Våler kommune 19,8 20,0 14,3 9,7 19,5
Åmot kommune 17,2 13,9 17,2 18,7 17,2
Åsnes kommune 15,0 11,5 15,5 16,4 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn
Alvdal kommune 9,1 10,6 10,5 9,6 10,7
Eidskog kommune 11,9 11,3 10,9 11,5 11,5
Elverum kommune 15,4 15,2 14,5 14,1 14,4
Engerdal kommune 10,6 8,7 10,2 10,6 8,3
Folldal kommune 10,4 10,1 10,2 10,2 10,6
Grue kommune 11,2 11,8 11,7 10,9 11,6
Hamar kommune 14,0 13,8 14,0 13,8 14,0
Kongsvinger kommune 12,2 12,4 12,2 12,5 12,5
Løten kommune 14,2 14,5 12,9 11,9 11,4
Nord-Odal kommune 14,2 14,6 12,8 11,4 11,2
Os kommune 12,0 9,7 10,8 10,4 9,9
Rendalen kommune 9,6 9,2 10,7 10,5 10,8
Ringsaker kommune 11,8 11,4 11,4 10,8 11,1
Stange kommune 12,3 12,0 12,3 12,5 12,4
Stor-Elvdal kommune 11,3 10,5 11,0 10,1 11,1
Sør-Odal kommune 11,6 12,1 13,1 12,2 12,2
Tolga kommune 10,7 10,4 10,7 10,2 11,0
Trysil kommune 11,5 10,6 11,0 10,3 10,6
Tynset kommune 11,5 11,5 11,7 11,5 11,5
Våler kommune 11,1 10,7 9,9 8,2 10,6
Åmot kommune 13,5 13,2 13,0 12,5 10,8
Åsnes kommune 10,8 11,5 12,6 10,9 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Alvdal kommune 11,5 10,8 11,1 10,5 11,4
Eidskog kommune 14,7 14,3 12,8 13,0 13,5
Elverum kommune 14,0 14,3 14,8 14,3 14,7
Engerdal kommune 10,3 10,6 12,6 9,2 9,1
Folldal kommune 12,0 11,0 10,6 9,2 10,1
Grue kommune 13,8 14,2 12,7 13,6 13,5
Hamar kommune 14,4 14,7 14,4 14,8 15,4
Kongsvinger kommune 15,9 14,3 13,9 14,4 16,8
Løten kommune 11,9 12,0 11,6 13,3 12,8
Nord-Odal kommune 16,7 15,4 13,9 14,0 13,5
Os kommune 14,5 13,7 13,8 14,5 12,0
Rendalen kommune 10,3 12,0 15,2 14,8 13,3
Ringsaker kommune 14,5 14,0 14,1 13,9 14,5
Stange kommune 14,7 12,1 13,3 13,6 14,5
Stor-Elvdal kommune 10,5 13,1 10,1 11,7 8,9
Sør-Odal kommune 13,3 13,4 10,7 14,3 12,6
Tolga kommune 11,7 12,3 12,4 11,9 11,6
Trysil kommune 11,5 9,6 8,0 7,5 11,3
Tynset kommune 12,3 12,0 12,0 11,6 12,2
Våler kommune 13,2 13,3 13,1 14,7 13,0
Åmot kommune 16,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Åsnes kommune 16,9 17,0 15,5 14,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Alvdal kommune 11,9 13,8 14,0 12,4 13,5
Eidskog kommune 14,5 14,2 13,8 14,5 14,6
Elverum kommune 18,0 17,5 17,2 17,3 17,6
Engerdal kommune 13,3 12,7 25,8 15,2 14,9
Folldal kommune 12,5 12,5 12,8 11,4 11,6
Grue kommune 14,7 15,0 14,2 13,1 14,5
Hamar kommune 18,5 18,3 18,4 18,1 18,7
Kongsvinger kommune 14,9 15,0 14,7 14,9 16,4
Løten kommune 16,1 17,1 15,7 16,5 15,7
Nord-Odal kommune 17,3 17,0 16,4 16,1 14,4
Os kommune 15,8 13,1 16,8 17,1 15,1
Rendalen kommune 11,0 11,7 13,3 12,9 13,0
Ringsaker kommune 15,3 14,5 14,3 14,2 14,6
Stange kommune 16,1 15,6 15,2 15,1 15,2
Stor-Elvdal kommune 12,4 13,7 13,8 12,2 12,2
Sør-Odal kommune 14,3 14,1 14,1 16,4 16,2
Tolga kommune 13,5 14,4 14,0 13,6 14,1
Trysil kommune 14,3 13,5 13,6 11,8 16,0
Tynset kommune 15,1 14,6 15,5 14,9 16,0
Våler kommune 13,4 14,0 12,5 11,1 13,1
Åmot kommune 16,4 15,8 18,4 17,5 14,7
Åsnes kommune 15,0 16,9 17,7 17,1 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Alvdal kommune 12,5
Eidskog kommune 13,3
Elverum kommune 16,2
Engerdal kommune 11,1
Folldal kommune 10,8
Grue kommune 11,6
Hamar kommune 17,3
Kongsvinger kommune 13,7
Løten kommune 15,8
Nord-Odal kommune 11,3
Os kommune 11,2
Rendalen kommune 12,1
Ringsaker kommune 12,8
Stange kommune 14,2
Stor-Elvdal kommune 12,9
Sør-Odal kommune 13,9
Tolga kommune 13,6
Trysil kommune 17,2
Tynset kommune 16,1
Våler kommune 11,5
Åmot kommune 13,7
Åsnes kommune 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Alvdal kommune 14,5
Eidskog kommune 14,7
Elverum kommune 18,6
Engerdal kommune 13,8
Folldal kommune 13,2
Grue kommune 15,1
Hamar kommune 18,6
Kongsvinger kommune 15,8
Løten kommune 16,1
Nord-Odal kommune 14,6
Os kommune 14,6
Rendalen kommune 12,0
Ringsaker kommune 14,3
Stange kommune 14,7
Stor-Elvdal kommune 12,3
Sør-Odal kommune 16,0
Tolga kommune 15,0
Trysil kommune 15,2
Tynset kommune 16,0
Våler kommune 13,6
Åmot kommune 15,4
Åsnes kommune 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Alvdal kommune 13,9
Eidskog kommune 16,2
Elverum kommune 18,4
Engerdal kommune 20,5
Folldal kommune 10,9
Grue kommune 16,7
Hamar kommune 20,4
Kongsvinger kommune 21,7
Løten kommune 15,3
Nord-Odal kommune 18,7
Os kommune 20,8
Rendalen kommune 15,7
Ringsaker kommune 18,2
Stange kommune 17,0
Stor-Elvdal kommune 11,2
Sør-Odal kommune 20,5
Tolga kommune 13,7
Trysil kommune 15,9
Tynset kommune 15,8
Våler kommune 14,5
Åmot kommune 15,2
Åsnes kommune 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Alvdal kommune 94,9 97,6 91,9 96,2 97,6
Eidskog kommune 96,4 97,4 92,4 96,7 96,4
Elverum kommune 98,0 97,7 99,2 97,2 98,0
Engerdal kommune 94,3 79,8 82,7 69,7 66,0
Folldal kommune 100,0 97,9 98,9 100,0 100,0
Grue kommune 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Hamar kommune 98,6 99,1 99,2 99,3 99,3
Kongsvinger kommune 94,8 97,3 95,1 92,8 93,9
Løten kommune 95,9 95,4 96,9 97,5 99,9
Nord-Odal kommune 98,5 97,8 89,0 98,8 91,4
Os kommune 96,9 97,5 99,4 99,6 99,6
Rendalen kommune 98,3 95,3 72,9 88,2 94,0
Ringsaker kommune 99,5 99,2 98,7 98,5 98,8
Stange kommune 99,4 98,8 98,0 97,9 98,6
Stor-Elvdal kommune 85,4 87,9 84,0 92,4 94,5
Sør-Odal kommune 93,9 88,6 93,4 90,9 89,8
Tolga kommune 90,5 86,5 91,9 97,8 94,8
Trysil kommune 96,1 91,6 96,3 96,4 95,6
Tynset kommune 96,7 97,3 96,1 94,9 91,4
Våler kommune 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0
Åmot kommune 100,0 100,0 97,5 99,0 97,2
Åsnes kommune 92,9 96,4 92,1 92,1 95,3
Lærertimer som gis til undervisning
Alvdal kommune 24 916 23 616 23 024 24 700 22 796
Eidskog kommune 42 269 41 961 42 518 40 411 38 749
Elverum kommune 129 967 129 428 134 271 137 786 135 918
Engerdal kommune 12 972 14 271 11 849 13 069 14 322
Folldal kommune 12 839 13 708 13 267 13 110 12 654
Grue kommune 31 972 29 662 30 089 29 171 26 392
Hamar kommune 177 000 180 621 181 409 184 436 186 636
Kongsvinger kommune 118 174 118 878 123 311 119 103 114 344
Løten kommune 55 557 55 712 59 527 60 838 64 806
Nord-Odal kommune 30 109 29 618 33 458 34 864 34 901
Os kommune 14 005 14 954 13 847 13 207 13 418
Rendalen kommune 14 751 14 756 12 766 13 268 12 338
Ringsaker kommune 262 704 275 660 277 669 286 749 281 656
Stange kommune 137 936 149 652 141 785 140 400 140 903
Stor-Elvdal kommune 15 591 15 146 16 469 15 781 16 095
Sør-Odal kommune 55 096 51 538 51 986 47 528 50 674
Tolga kommune 14 117 13 949 14 092 14 492 14 241
Trysil kommune 47 589 50 763 52 913 57 197 51 125
Tynset kommune 47 397 48 491 48 410 49 167 48 991
Våler kommune 24 110 24 106 25 619 28 040 24 420
Åmot kommune 28 539 29 724 30 981 31 097 32 516
Åsnes kommune 49 373 46 856 43 065 47 261 47 223
Undervisningstimer totalt per elev
Alvdal kommune 81 74 74 80 72
Eidskog kommune 62 65 70 68 68
Elverum kommune 53 53 55 56 55
Engerdal kommune 75 84 72 80 93
Folldal kommune 72 75 76 80 75
Grue kommune 66 63 67 68 65
Hamar kommune 55 56 55 56 56
Kongsvinger kommune 60 60 62 61 58
Løten kommune 59 58 63 64 67
Nord-Odal kommune 52 53 60 65 66
Os kommune 61 73 67 67 75
Rendalen kommune 79 78 66 67 68
Ringsaker kommune 65 68 69 72 70
Stange kommune 60 66 63 62 61
Stor-Elvdal kommune 72 70 74 74 77
Sør-Odal kommune 65 62 65 61 63
Tolga kommune 74 73 72 75 72
Trysil kommune 69 78 82 87 74
Tynset kommune 67 67 66 68 67
Våler kommune 68 70 74 82 70
Åmot kommune 54 57 60 62 69
Åsnes kommune 64 61 59 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no