Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker kommune
Kommunenr 3411
Alle grunnskoler med adresse i Ringsaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 423,0 420,7 440,8 437,4 438,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,3 10,0 10,2 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 35 35 38 38 38
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,7 113,8 105,3 105,8 105,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 8,4 8,6 8,7 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,4 10,8 11,1 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,1 13,9 14,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,3 14,2 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 98,7 98,5 98,8 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 275 660 277 669 286 749 281 656 282 711
Undervisningstimer totalt per elev 68 69 72 70 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no