Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringsaker kommune
Kommunenr 0412
Alle grunnskoler med adresse i Ringsaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 411,5 423,0 420,7 440,8 437,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,5 10,3 10,0 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 42 35 35 38 38
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,0 115,7 113,8 105,3 105,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 8,3 8,4 8,6 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,4 11,4 10,8 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 14,0 14,1 13,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,5 14,3 14,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 99,2 98,7 98,5 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 262 704 275 660 277 669 286 749 281 656
Undervisningstimer totalt per elev 65 68 69 72 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no