Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringerike kommune
Kommunenr 0605
Alle grunnskoler med adresse i Ringerike kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 284,6 287,1 290,7 299,3 293,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,5 12,6 12,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 34 33 37 40 42
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,2 98,1 88,6 85,7 81,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 11,5 12,8 13,4 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,9 13,6 13,5 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,8 14,4 15,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,2 16,3 16,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 97,6 94,9 96,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 182 290 182 942 186 987 192 880 189 604
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 57 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no