Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringebu ungdomsskole
Skolevegen 1
2630 RINGEBU
Org.nr 975290611
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringebu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 18,6 19,5 18,4 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,7 8,8 9,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,6 124,8 123,1 137,7 134,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 6,5 6,2 5,8 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,9 11,7 12,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,3 15,0 14,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 154 10 246 11 129 10 431 9 077
Undervisningstimer totalt per elev 63 68 75 71 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no