Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringebu kommune
Kommunenr 0520
Alle grunnskoler med adresse i Ringebu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 56,9 60,3 61,4 60,4 54,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,4 8,8 8,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 81,3 112,9 97,1 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 9,9 6,9 8,1 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,4 9,1 9,1 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 12,9 11,7 12,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 12,0 11,3 11,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 91,3 94,5 92,9 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 36 120 37 099 39 022 37 841 33 845
Undervisningstimer totalt per elev 73 76 81 80 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no