Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ringebu kommune
Kommunenr 3439
Alle grunnskoler med adresse i Ringebu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 60,3 61,4 60,4 54,8 55,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 8,8 8,9 9,8 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 112,9 97,1 79,7 73,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 6,9 8,1 10,6 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 9,1 9,1 9,8 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 11,7 12,2 13,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,3 11,1 12,3 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,3 94,5 92,9 96,3 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 37 099 39 022 37 841 33 845 34 720
Undervisningstimer totalt per elev 76 81 80 73 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no