Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rimbareid barne- og ungdomsskule
Storhaugvegen 6
5419 FITJAR
Org.nr 975281361
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fitjar kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,6 38,6 40,1 48,5 45,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,2 10,6 9,2 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,2 65,4 70,7 80,0 118,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 13,8 12,9 9,8 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,0 10,7 8,8 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 12,6 14,5 14,0 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,1 15,9 16,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 28,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 085 24 254 24 424 29 281 27 052
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 67 77 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no