Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rimbareid barne- og ungdomsskule
Storhaugvegen 6
5419 FITJAR
Org.nr 975281361
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fitjar kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,6 40,1 48,5 45,1 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,6 9,2 9,9 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,4 70,7 80,0 118,5 118,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 12,9 9,8 7,1 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 10,7 8,8 9,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 14,5 14,0 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,9 16,5 17,1 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 28,1 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 254 24 424 29 281 27 052 22 541
Undervisningstimer totalt per elev 69 67 77 72 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no