Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ridabu skole
Vangsvegen 360
2322 RIDABU
Org.nr 975270823
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 033
Undervisningstimer totalt per elev 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no