Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ridabu skole
Vangsvegen 360
2322 RIDABU
Org.nr 975270823
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Ridabu skole 23,6 23,0 22,6 23,4 20,7
Hamar kommune 279,1 277,3 289,9 284,7 289,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Ridabu skole 12,0 12,5 12,7 12,4 14,7
Hamar kommune 13,1 13,2 13,0 13,1 12,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ridabu skole 3 3 3 5 5
Hamar kommune 53 56 54 59 57
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ridabu skole 81,8 76,8 78,0 48,4 55,0
Hamar kommune 59,7 57,4 59,4 53,9 55,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ridabu skole 13,3 15,0 14,9 23,3 24,5
Hamar kommune 19,0 20,0 18,5 20,9 19,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ridabu skole 11,9 12,5 12,9 12,9 15,3
Hamar kommune 14,0 14,2 13,8 14,0 14,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ridabu skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hamar kommune 15,2 15,0 15,5 16,2 15,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ridabu skole 15,6 16,0 14,8 15,8 19,6
Hamar kommune 18,6 18,6 18,2 18,7 18,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ridabu skole 15,0 18,2
Hamar kommune 17,1 15,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ridabu skole 17,0 21,6
Hamar kommune 18,7 19,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ridabu skole 0,0 0,0
Hamar kommune 21,0 20,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ridabu skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hamar kommune 99,3 99,4 99,8 99,7 99,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Ridabu skole 15 788 15 656 15 285 15 747 14 033
Hamar kommune 172 183 172 280 173 932 174 771 176 189
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Ridabu skole 62 59 58 60 50
Hamar kommune 54 54 55 55 55
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no