Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ridabu skole
Vangsvegen 360
2322 RIDABU
Org.nr 975270823
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 23,0 22,6 23,4 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,5 12,7 12,4 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,8 76,8 78,0 48,4 55,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 15,0 14,9 23,3 24,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,5 12,9 12,9 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 16,0 14,8 15,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 788 15 656 15 285 15 747 14 033
Undervisningstimer totalt per elev 62 59 58 60 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no