Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ridabu skole
Vangsvegen 360
2322 RIDABU
Org.nr 975270823
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 23,6 23,0 22,6 23,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,0 12,5 12,7 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,2 81,8 76,8 78,0 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 13,3 15,0 14,9 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,9 12,5 12,9 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 15,6 16,0 14,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 142 15 788 15 656 15 285 15 747
Undervisningstimer totalt per elev 57 62 59 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no