Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Revheim skole
Revheimsveien 128
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974611627
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Revheim skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 1 340,7 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 12,9 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 228 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,3 67,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 17,0 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 15,7 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,3 17,4 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 15,2 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 18,1 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,4 20,2 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 93,7 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 128 848 048 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 46 55 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no