Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Revheim skole
Revheimsveien 128
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974611627
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 128
Undervisningstimer totalt per elev 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no