Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Revheim skole
Revheimsveien 128
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974611627
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 393
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no