Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Revheim skole
Revheimsveien 128
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974611627
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 397,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 680
Undervisningstimer totalt per elev 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no