Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Revheim skole
Revheimsveien 128
4043 HAFRSFJORD
Org.nr 974611627
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 25,0 24,8 26,5 24,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,6 14,8 14,4 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 372,5 100,3 101,0 103,3 235,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,2 12,0 12,1 11,3 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,2 19,7 19,8 19,2 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,6 22,7 20,9 22,3 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,4 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,2 91,1 93,0 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 067 13 504 13 393 14 128 13 430
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 44 46 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no