Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rensvik skole
Rensvikstubben 2
6520 FREI
Org.nr 975283585
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Rensvik skole 22,6 20,3 21,0 23,3 19,4
Kristiansund kommune 260,9 250,2 248,4 259,4 253,8
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Rensvik skole 14,0 15,0 14,2 12,0 13,8
Kristiansund kommune 12,9 13,1 13,1 12,4 12,5
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Rensvik skole 3 2 2 3 3
Kristiansund kommune 40 43 41 42 43
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Rensvik skole 84,4 112,9 111,1 75,9 72,0
Kristiansund kommune 71,3 67,0 70,9 68,6 65,5
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Rensvik skole 13,3 11,1 10,7 13,5 16,7
Kristiansund kommune 15,5 17,0 16,3 16,1 17,1
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Rensvik skole 13,9 14,9 14,2 12,1 13,8
Kristiansund kommune 13,7 13,7 14,0 13,1 13,1
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Rensvik skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kristiansund kommune 15,4 15,7 15,3 14,7 15,3
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Rensvik skole 16,8 17,0 16,5 13,7 18,1
Kristiansund kommune 16,8 17,8 17,1 16,4 17,2
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Rensvik skole 15,7
Kristiansund kommune 15,5
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Rensvik skole 21,5
Kristiansund kommune 16,6
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Rensvik skole 0,0
Kristiansund kommune 20,2
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Rensvik skole 100,0 96,1 97,8 99,0 100,0
Kristiansund kommune 99,5 98,9 98,3 98,7 98,6
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Rensvik skole 13 481 12 570 13 052 14 820 12 588
Kristiansund kommune 158 795 155 314 156 361 164 374 161 569
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Rensvik skole 53 49 52 62 54
Kristiansund kommune 55 54 54 58 57
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no