Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rensvik skole
Rensvikstubben 2
6520 FREI
Org.nr 975283585
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,3 21,0 23,3 19,4 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,2 12,0 13,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,9 111,1 75,9 72,0 69,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 10,7 13,5 16,7 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,2 12,1 13,8 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,5 13,7 18,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 97,8 99,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 570 13 052 14 820 12 588 13 588
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 62 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no