Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rensvik skole
Rensvikstubben 2
6520 FREI
Org.nr 975283585
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 20,3 21,0 23,3 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 15,0 14,2 12,0 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,4 112,9 111,1 75,9 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 11,1 10,7 13,5 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,9 14,2 12,1 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,0 16,5 13,7 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1 97,8 99,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 481 12 570 13 052 14 820 12 588
Undervisningstimer totalt per elev 53 49 52 62 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no