Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rennesøy skule
Håvasteinveien 105
4150 RENNESØY
Org.nr 975275272
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rennesøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 29,6 19,8 23,9 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,9 12,3 11,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 0 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 227,7 269,7 320,0 2 422,2 105,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 4,5 3,5 0,4 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 16,7 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 17,5 16,5 14,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 20,0 20,3 18,2 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 97,1 100,0 98,7 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 196 17 501 11 986 13 045 13 195
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 54 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no