Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rennesøy skule
Håvasteinveien 105
4150 RENNESØY
Org.nr 975275272
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,6 19,8 23,9 22,7 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,3 11,0 10,9 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 269,7 320,0 2 422,2 105,3 95,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 3,5 0,4 9,2 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 16,5 14,6 14,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 20,3 18,2 18,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 98,7 97,6 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 501 11 986 13 045 13 195 13 736
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 60 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no