Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rennesøy kommune
Kommunenr 1142
Alle grunnskoler med adresse i Rennesøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 56,3 62,2 70,4 77,1 74,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,0 12,4 11,7 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 12 12 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,2 85,4 65,3 65,6 51,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,5 17,1 15,4 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,4 12,4 12,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 17,5 16,5 14,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,5 15,6 15,1 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 97,8 95,1 96,5 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 37 315 39 119 45 598 47 655 46 860
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 58 61 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no