Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rennebu kommune
Kommunenr 5022
Alle grunnskoler med adresse i Rennebu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 37,2 39,0 31,1 34,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,3 8,7 10,4 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 59,1 61,7 58,5 64,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 13,6 12,2 15,8 12,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,7 9,3 11,3 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,7 10,6 12,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 14,9 13,4 14,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 92,3 97,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 969 22 776 23 883 19 574 22 387
Undervisningstimer totalt per elev 74 76 82 68 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no