Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rennebu Enspire skole AS (privat)
Orkdalsveien 1421
7393 RENNEBU
Org.nr 918511377
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rennebu Enspire skole AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 769
Undervisningstimer totalt per elev 126
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no