Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rennebu barne- og ungdomsskole
Berkåk Myrveien 3
7391 RENNEBU
Org.nr 975282686
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rennebu kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 26,8 26,0 31,1 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,8 9,9 10,4 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1 86,8 87,7 58,5 63,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 9,3 9,4 15,8 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,9 10,8 11,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,7 12,2 12,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,6 16,2 14,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,4 90,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 957 15 538 15 191 19 574 19 618
Undervisningstimer totalt per elev 68 72 71 68 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no