Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rendalen kommune
Kommunenr 0432
Alle grunnskoler med adresse i Rendalen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 23,2 20,3 21,1 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 9,1 10,8 10,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8 57,8 43,1 80,7 66,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 14,1 22,1 11,6 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,2 10,7 10,5 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 12,0 15,2 14,8 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 11,7 13,3 12,9 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 95,3 72,9 88,2 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 751 14 756 12 766 13 268 12 338
Undervisningstimer totalt per elev 79 78 66 67 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no