Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rena skole
Kirkebergg 54
2450 RENA
Org.nr 975273393
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 23,7 24,7 25,5 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,6 15,0 14,3 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,4 71,9 66,0 63,8 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,8 19,2 19,7 19,1 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,5 15,3 14,7 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,9 26,6 24,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 552 15 552 15 876 16 076 17 482
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 49 52 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no