Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rekustad skole
Hatteveien 45
1665 ROLVSØY
Org.nr 974565722
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 21,6 21,3 21,6 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,1 14,7 13,4 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,4 118,5 96,3 90,3 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 11,0 14,1 13,8 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,0 14,8 13,4 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,0 17,7 16,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 355 14 875 14 608 14 876 14 373
Undervisningstimer totalt per elev 49 53 50 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no