Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Reipå skole
Hans Bruns Vei 9
8146 REIPÅ
Org.nr 975287378
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Meløy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 9,3 14,7 14,7 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,8 10,1 10,7 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,1 84,8 53,5 49,3 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 8,5 17,5 19,9 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 7,7 10,1 11,0 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 10,0 17,5 15,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,7 84,0 92,8 97,5 78,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 544 6 357 10 039 9 937 9 281
Undervisningstimer totalt per elev 89 95 73 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no