Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Reinsvoll ungdomsskole (UTGÅTT)
2840 REINSVOLL
Org.nr 975290581
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 27,2 24,3 22,1 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,8 9,8 9,7 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,2 39,5 37,9 44,6 44,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 20,5 21,8 18,3 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 13,0 13,1 12,9 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 16,7 15,0 14,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 100,0 100,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 566 14 801 13 433 12 160 12 502
Undervisningstimer totalt per elev 62 67 67 68 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no