Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Reinen skole
Solstrandvegen 76
9020 TROMSDALEN
Org.nr 979446349
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 29,0 27,5 31,0 29,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 16,5 16,6 13,6 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 163,7 164,9 120,7 135,2 128,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 8,6 11,8 9,2 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 16,6 17,1 13,9 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 20,7 21,3 16,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 100,0 100,0 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 995 18 380 17 442 20 893 19 584
Undervisningstimer totalt per elev 52 45 45 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no