Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Reindalen skole
Uranusveien 3
9602 HAMMERFEST
Org.nr 975299465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 17,0 17,6 19,1 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,1 10,6 9,5 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,9 65,4 44,4 58,7 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 15,3 20,5 14,5 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 12,0 10,8 9,5 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 14,1 12,9 11,9 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 93,6 93,5 88,3 86,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 665 10 444 11 172 12 640 13 823
Undervisningstimer totalt per elev 67 61 70 78 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no