Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Reindalen skole
Uranusveien 3
9602 HAMMERFEST
Org.nr 975299465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 18,0 17,0 17,6 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,1 12,1 10,6 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,8 66,9 65,4 44,4 58,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 14,4 15,3 20,5 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,0 12,0 10,8 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,0 14,1 12,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 93,6 93,6 93,5 88,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 986 11 665 10 444 11 172 12 640
Undervisningstimer totalt per elev 63 67 61 70 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no