Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Reier skole
Brageveien 9
1517 MOSS
Org.nr 975280438
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 21,6 21,0 21,1 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 14,2 14,5 13,7 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 206,6 205,8 120,4 94,4 118,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 6,3 10,9 13,6 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 14,9 15,1 13,8 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,7 17,3 15,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,6 100,0 90,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 801 14 747 14 198 14 571 14 423
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 51 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no