Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Refstad skole
Bredtvetveien 2
0950 OSLO
Org.nr 974589982
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,8 40,6 41,3 47,0 45,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 18,2 17,3 14,4 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,2 110,5 112,9 93,2 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 15,0 14,1 14,4 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 19,0 18,5 15,4 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,7 24,1 25,1 18,7 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,6 95,2 97,4 95,4 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 29 056 27 444 28 104 32 528 31 122
Undervisningstimer totalt per elev 42 41 43 52 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no