Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Refsnes skole
Refsnesalleen 36
1518 MOSS
Org.nr 975280381
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,4 19,6 20,0 21,1 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,3 13,8 12,7 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,8 93,3 114,5 92,6 114,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 13,0 11,0 12,9 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,2 14,1 13,0 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,0 16,2 14,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,5 95,0 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 579 13 230 13 552 14 709 13 659
Undervisningstimer totalt per elev 59 56 54 58 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no