Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Refsnes skole
Refsnesalleen 36
1518 MOSS
Org.nr 975280381
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 20,0 21,1 19,8 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,8 12,7 13,5 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,3 114,5 92,6 114,2 113,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 11,0 12,9 11,0 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 14,1 13,0 13,6 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,2 14,6 17,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,5 95,0 94,6 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 230 13 552 14 709 13 659 14 990
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 58 55 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no