Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Redalen skole
Snertingdalsvegen 140
2836 BIRI
Org.nr 975274810
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 5,0 5,0 5,7 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,1 10,9 9,4 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 34,6 37,1 35,6 27,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 26,6 26,6 23,3 27,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 10,1 10,9 9,5 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 10,8 11,9 11,2 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 552 3 371 3 335 3 694 3 610
Undervisningstimer totalt per elev 77 73 68 79 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no