Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ravnanger ungdomsskole
Rindadalsvegen 37
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975299791
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 23,7 25,8 26,4 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,8 11,2 10,4 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 43,4 58,9 46,8 49,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 23,8 17,0 20,1 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 16,0 15,0 13,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,4 17,9 17,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 790 13 566 15 063 15 765 15 144
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 58 63 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no