Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raumyr skole
Raumyrveien 20
3613 KONGSBERG
Org.nr 975288862
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,3 32,6 31,9 32,0 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,6 12,9 13,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 18 18 18 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,6 20,9 21,9 22,8 23,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 55,2 55,1 55,6 55,4 49,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,6 13,2 14,0 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 3,4 4,4 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,8 18,3 18,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,6 88,8 95,6 96,8 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 22 645 22 164 22 150 22 021 23 894
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 57 55 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no