Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rauma kommune
Kommunenr 1539
Alle grunnskoler med adresse i Rauma kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 85,5 84,0 85,1 88,5 94,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,9 11,8 11,3 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 14 14 12 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,7 64,0 67,1 77,2 65,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 16,5 15,9 13,4 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,0 12,1 11,9 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 15,7 14,7 13,8 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,7 15,7 15,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 100,0 95,8 93,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 54 807 53 162 54 787 57 275 61 376
Undervisningstimer totalt per elev 63 60 60 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no