Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rauma kommune
Kommunenr 1539
Alle grunnskoler med adresse i Rauma kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 89,4 85,5 84,0 85,1 88,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,4 11,9 11,8 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 13 14 14 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,6 68,7 64,0 67,1 77,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 14,9 16,5 15,9 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,8 12,0 12,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 14,0 15,7 14,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 15,0 15,7 15,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 95,8 100,0 95,8 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 56 884 54 807 53 162 54 787 57 275
Undervisningstimer totalt per elev 66 63 60 60 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no