Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rauland skule - Avd skule
Rauland
3864 RAULAND
Org.nr 975278824
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vinje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 17,9 16,6 16,4 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,8 9,3 8,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,5 105,3 104,6 87,8 85,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 7,3 7,8 8,5 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 9,7 10,5 9,6 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,7 10,1 10,6 10,2 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 12,1 13,4 11,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,6 95,3 95,4 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 074 11 059 10 315 9 958 9 943
Undervisningstimer totalt per elev 76 80 76 82 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no