Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raufoss ungdomsskole (utgått)
2831 RAUFOSS
Org.nr 975290573
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,1 29,8 31,3 31,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,7 9,5 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,0 71,8 54,1 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 13,2 15,4 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 14,2 12,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,0 15,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 96,7 99,4 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 17 081 17 385 18 031 17 898
Undervisningstimer totalt per elev 64 61 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no