Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raufoss ungdomsskole (UTGÅTT)
2831 RAUFOSS
Org.nr 975290573
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 29,1 29,8 31,3 31,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,3 10,7 9,5 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,9 72,0 71,8 54,1 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 12,8 13,2 15,4 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,7 14,2 12,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 16,4 17,0 15,9 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0 95,6 96,7 99,4 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 903 17 081 17 385 18 031 17 898
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 61 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no