Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raufoss skole
Nysethvegen 19
2830 RAUFOSS
Org.nr 975274012
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 23,1 21,0 27,4 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,2 14,4 11,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 51,9 52,5 44,5 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 21,7 24,2 23,0 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,2 14,4 11,3 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,4 17,9 12,7 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 100,0 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 843 14 592 13 642 18 373 18 962
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 51 65 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no