Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raudeberg skule
Øvrevegen 139
6710 RAUDEBERG
Org.nr 975276732
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 11,1 11,3 12,4 16,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,9 10,6 9,7 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,7 63,6 53,1 48,9 32,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 15,8 18,7 18,3 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,9 10,7 9,8 6,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 15,2 13,8 13,5 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 83,1 100,0 99,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 297 7 638 7 807 8 483 11 656
Undervisningstimer totalt per elev 72 68 70 76 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no