Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Raudeberg skule
6710 RAUDEBERG
Org.nr 975276732
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,5 11,1 11,3 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,3 10,9 10,6 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,7 69,7 63,6 53,1 48,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 13,8 15,8 18,7 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,2 10,9 10,7 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,2 15,2 13,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 100,0 83,1 100,0 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 440 7 297 7 638 7 807 8 483
Undervisningstimer totalt per elev 74 72 68 70 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no