Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rasta skole
Bjørndalsveien 1
1476 RASTA
Org.nr 975300021
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,9 35,4 37,0 37,2 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 16,8 16,0 16,6 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 10 11 7 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,3 57,5 47,5 81,1 50,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,0 27,2 31,1 18,8 26,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,8 16,1 16,7 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 19,7 17,9 18,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 159 24 425 25 246 25 307 28 766
Undervisningstimer totalt per elev 44 44 46 45 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no