Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rasta skole
Bjørndalsveien 1
1476 RASTA
Org.nr 975300021
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,7 34,9 35,4 37,0 37,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 16,7 16,8 16,0 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 13 10 11 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 43,3 57,5 47,5 81,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,5 36,0 27,2 31,1 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 16,6 16,8 16,1 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 19,6 19,7 17,9 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 114 24 159 24 425 25 246 25 307
Undervisningstimer totalt per elev 42 44 44 46 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no