Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ranvik ungdomsskole
Haukeveien 11
3212 SANDEFJORD
Org.nr 974594412
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 33,5 33,1 33,9 33,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,6 13,4 13,5 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,8 56,3 69,4 67,2 77,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 20,7 17,5 18,2 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,4 16,7 17,9 18,0 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 21,7 21,0 22,3 22,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3 22,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,2 99,2 96,6 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 21 527 20 425 19 608 20 000 20 482
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 49 48 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no