Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ranvik ungdomsskole
Haukeveien 11
3212 SANDEFJORD
Org.nr 974594412
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 35,9 33,5 33,1 33,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,0 12,6 13,4 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 7 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,8 63,8 56,3 69,4 67,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 18,7 20,7 17,5 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 17,4 16,7 17,9 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 20,4 21,7 21,0 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 96,9 97,2 99,2 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 283 21 527 20 425 19 608 20 000
Undervisningstimer totalt per elev 52 50 52 49 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no