Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ranheim skole
Granåsvegen 6
7069 TRONDHEIM
Org.nr 975278980
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,1 40,0 46,2 45,9 43,3
Antall elever per årsverk til undervisning 18,6 17,3 14,3 14,0 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 6 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,4 73,5 101,4 72,4 91,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 20,5 12,3 17,4 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 17,6 14,6 14,4 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 18,7 16,5 17,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 135 25 840 29 873 30 504 28 865
Undervisningstimer totalt per elev 40 43 52 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no