Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ranheim skole
Ernst Larsens Veg 3
7055 RANHEIM
Org.nr 975278980
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,1 42,1 40,0 46,2 45,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 18,6 17,3 14,3 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 8 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,6 94,4 73,5 101,4 72,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 17,8 20,5 12,3 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 18,6 17,6 14,6 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,7 18,7 16,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 338 28 135 25 840 29 873 30 504
Undervisningstimer totalt per elev 45 40 43 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no