Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rand skule
Jacob Aalands veg 23
6796 HOPLAND
Org.nr 875277022
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 2,8 2,9 2,9 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 5,6 6,0 5,1 4,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,7 0,0 0,0 0,0 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 0,0 0,0 0,0 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 6,2 6,4 5,0 4,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5 6,3 6,5 5,3 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,3 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 56,2 62,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 081 1 978 1 986 2 034 2 390
Undervisningstimer totalt per elev 110 132 124 145 171
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no