Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rana ungdomsskole
Johan Nygaardsvolds gate 25
8622 MO I RANA
Org.nr 975286975
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,7 26,9 30,1 47,6 74,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,7 11,8 12,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,3 61,9 56,5 54,2 78,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 16,9 18,4 19,7 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 15,6 15,7 16,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 18,2 19,1 18,9 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 89,2 94,1 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 931 15 706 17 385 27 778 42 050
Undervisningstimer totalt per elev 61 56 56 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no