Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rana ungdomsskole
Johan Nygaardsvolds Gate 25
8622 MO I RANA
Org.nr 975286975
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,3 28,7 26,9 30,1 47,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,7 11,7 11,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,8 74,3 61,9 56,5 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 13,0 16,9 18,4 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,3 15,6 15,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,6 18,2 19,1 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,2 100,0 100,0 89,2 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 292 16 931 15 706 17 385 27 778
Undervisningstimer totalt per elev 67 61 56 56 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no